polymorphism

C# - Polymorphism (Çok Biçimlilik) Tekniği

Bir sınıf başka bir sınıftan türetildiğinde tüm özelliklerini miras alır. Türemiş sınıf içinde türetilen sınıftan gelen bazı özellikleri değiştirmek isteyebiliriz (ve yapabiliriz de). Sınıfın miras aldığı özelliklerin değiştirilebilmesine -ve nesne üzerinden çağrılabilmesine- çok biçimlilik denir.