operator overloading

C# - Operator Overloading (Operatörlerin Aşırı Yüklenmesi)

Normal şartlarda sınıflar üzerinde operatör (- + / vs.) kullanılamaz fakat C# sınıfları operatörlere uygun hale getirmeye imkan veriyor. Sınıfın içine yazacağımız metotlar ile ilgili operatörün nesne için nasıl çalışacağını belirleyebiliyoruz. Bu işleme operatörlerin aşırı yüklenmesi (operator overloading) denir.