interface

C# - Interface (Arayüz) Kavramı

Arayüzler bir sınıfın sahip olması gereken özellikleri tanımlarlar. Arayüz içerisinde kod yazılmaz, sadece özellik ve metot imzaları verilir. Bir arayüzden miras alan sınıf arayüzün tüm metotlarını ezmek zorundadır. Arayüzlerden tıpkı soyut sınıflar gibi nesne referansları oluşturulamaz. Bir sınıf birden fazla arayüzden miras alabilir.