inheritance

C# - Inheritance (Kalıtım) Tekniği

Daha önceden oluşturduğumuz bir sınıfa ait özelliklerin -field, property, method vs.- ikinci bir sınıfta bulunması için kalıtım kullanırız. Türetilen sınıfa base class, türemiş sınıfa derived class denir. Derived class içinde base class'tan alınan özelliklere yenileri eklenebilir ya da değiştirilebilir.