görsel programlama

Görsel Programlama - ListView Kullanımı (C#)

ListView, belirlediğinmiz sütunları gösterip satır satır bilgi listeleyebileceğimiz bir form bileşenidir. Çalışma mantığı ListBox ile hemen hemen aynıdır. Tek farkı, bir tek sütun yerine istediğimiz kadar excell tarzı hücre belirleyebiliyor olmamız. Bununla beraber liste elemanlarına ikon ya da CheckBox ekleme gibi özellikleri de var. Yani CheckedListBox gibi de kullanılabilir.