encapsulation

C# - Encapsulation (Kapsülleme) Tekniği

Kapsülleme, sınıf içindeki değişkenlere erişimi kaldırmak ya da kısıtlamak için kullanılır. Önemli bir değişkeni public olarak tanımlamak, değişkene yazılımcı tarafından -bilinçli ya da bilinçsiz- müdahaleye açık hale getirir. Bu da sınıf içindeki metotların çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Bu gibi durumların önüne geçmek için kapsülleme tekniği kullanılır.