django

Django - Benzersiz Slug Alanları Oluşturma

Normalde slugify fonksiyonu ile metni slug hale getirebiliyoruz. Ancak bu veritabanında bir kontrol yapmıyor elbette. Örneğin, kayıtları veritabanından URL'den gelen slug verisine göre çekecekseniz aynı başlıklı iki post olduğunda her zaman önce ilk ekleneni çekecektir.