destructors

C# - Destructors (Yıkıcı Metotlar)

Bir önceki yazıda yapıcı metotlardan bahsetmiştik. Bu yazıda ise yıkıcı metotları inceleyeceğiz. Bunlar bir nesne artık kullanımda olmadığında nesne bellekten temizlenmeden önce çalıştırılan metotlardır. Bu temizleme işlemini Garbage Collector (çöp toplayıcı) mekanizması yapar.