abstract

C# - Abstract (Soyut) Sınıf ve Metotlar

Yazdığımız bir sınıftan nesne referansı alınmasını istemediğimiz, yalnızca kalıtım yoluyla türetilmesini istediğimiz zamanlarda abstract anahtar kelimesini kullanırız. Soyut (abstract) olarak tanımlanan metotların ise içi doldurulmaz. Soyut sınıftan türetilen sınıf (derived class) bu metotları implement etmek zorundadır.