Daha şık ve efektif kodlar yazmak için öğrendiklerim ve aldığım kısa notlar.

1 - Format fonksiyonunda liste kullanımı

print("1 - {} 2 - {} 3 - {}".format(liste[0], liste[1], liste[2]))
Yerine:
print("1 - {} 2 - {} 3 - {}".format(*liste))

2 - Format fonksiyonunda sözlük kullanımı

print("ad: {} soyad: {} no: {}".format(sozluk["ad"], sozluk["soyad"], sozluk["no"]))
Yerine:
print("ad: {ad} soyad: {soyad} no: {no}".format(**sozluk))

3 - Değişken değerlerini takas etme

temp = a
a = b
b = temp
Yerine:
a, b = b, a

4 - Satır içi if ifadesi

if is_true:
  a = 1
else:
  a = 0
Yerine:
a = 1 if is_true else 0

5 - Mantıksal değere göre liste içinden seçim yapma

okul = ["üni", "lise"]
liseli_misin = False
if liseli_misin:
  print "lise"
else:
  print "üni"
Yerine:
print okul[liseli_misin]

6 - Liste indexini sondan saydırma

liste = ["len", "kullanmaya", "gerek", "yok"]
eleman = liste[len(liste) - 1]
Yerine:
eleman = liste[-1]

7 - Metin içinde arama

isim = "umut coskun"
if isim.find("umut") != -1:
  print("ok")
Yerine:
if "umut" in isim: print("ok")

8 - Liste ya da demet çözme

bilgiler = ['albert', 'einstein', 14]
ad = bilgiler[0]
soyad = bilgiler[1]
yas = bilgiler[2]
Yerine:
bilgiler = ['albert', 'einstein', 14]
ad, soyad, yas = bilgiler

9 - Parametresiz super fonksiyonu (Python3)

class Evlat(Baba):
  def __init__(self):
    super(Evlat, self).__init__()
Yerine:
class Evlat(Baba):
  def __init__(self):
    super().__init__()

10 - Python'un Felsefesi

Etkileşimli kabukta import this yazarak görebilirsiniz.