PIC16F84, çok az enerji harcayan bir mikro denetleyicidir. Flash belleğe sahip oldğ için elektrik kesilse bile yazılan program hafızasında aynen kalır. PIC16F84'ün on sekiz tane bacağı (pin) vardır. Bunlardan beş taesi A portu, sekiz tanesi B portudur. B portlardan mikro denetleyiciye data girişi veya çıkışı mikro denetleyiciden dışarıya data çıkışı yapılabilir.

PIC16F84

PIC16F84'ün on dört numaralı bacağı (+) doğru akım girişini, beş numaralı bacağı ise (-) toprak bağlantısını ifade eder. Dört numaralı bacağı reset ucudur. On beş ve on altı numaralı bacakları ise saat sinyali çıkış ve girişleridir.

1 - Besleme Gerilimi

PIC'in besleme gerilimi beş ve on dört nmaralı pinlerden uygulanır. Beş numara (-) uca, on dört numara (+) uca bağlanır.

PIC16F84 Besleme Gerilimi

Kondansatör bağlanmasının sebebi gerilim dalgalanmasından dolayı PIC'in zarar görmesini önlemektir.

2 - Saat Sinyali ve Saat Sinyali Üretici (Osilatör) Çeşitleri

PIC belleğinde bulunan program komtlarının çalıştırılması için bir kare dalga sinyale ihtiyaç vardır. Bu sinyale saat sinyali denir.

PIC16F84'ün on altı numaralı pinine saat girişi denir, on beş numaralı pininden ise saat sinyali çıkışı yapılır. Saat sinyali üreten devrelere osilatör denir. Osilatör çeşitleri şunlardır;

  • Direnç ve kondansatörden oluşan osilatörler.
  • Kristalden oluşan osilatörler.
  • Yüksek hızlı kristalden oluşan osilatörler.
  • Düşük hızlı kristalden oluşan osilatörler.

Osilatör TipiFrekans Sınırı
RC (Direnç Kondansatör)0 - 4 MHz
LPC (Düşük Hızlı Kristal)5 - 200 KHz
XT (Kristal)100 KHz - 4 MHz
HS (Yüksek Hızlı Kristal)4 MHz
HS (Yüksek Hızlı Kristal)10 MHz
HS (Yüksek Hızlı Kristal)20 MHz

3 - Reset Uçları ve Reset Devresi

PIC16F8'ün besleme uçlarında gerilim uygulandığı anda bellekteki program başlangıç adresinden itibaren çalışmaya başlar. Program çalışırken herhangi bir anda programın çalışmasını kesip başlangıç adresinden itibaren programı yeniden çalıştırmaya resetleme denir.

PIC16F84 Reset Pin

Resetleme ucu dört numaralı pindir. Bu uca yukarıdaki şekilde görülen devre bağlandığı zaman, reset butonuna basınca resetleme işlemi gerçekleşir.

4 - Giriş / Çıkış Portları

PIC16F84'ün on üç adet yani on üç bitlik giriş / çıkış portu vardır. Bunlardan A portu beş bit genişliğinde, B portu sekiz bit genişliğindedir. Bu portlara buton, lamba, led vb. elektronik elemanlar bağlanarak uygulamalar yapılmaktadır.