Ubuntu üzerinde PHP kodlarını çalıştırmak, localhost'a web server kurmak ve MySQL veritabanını kullanmak için gerekli paketleri yükleyelim.

Adım 1: Apache

Dünya üzerindeki web sunucuların yüzde ellisinin kullandığı Apache'yi kurmak için terminal komutları;

sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2

Kurulumdan sonra http://localhost/ adresinde sunucu yayında olacaktır.

Adım 2: MySQL

Şimdi MySQL paketini, apache-auth ve php5-mysql modüllerini yükleyelim.

sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

Kurulum sırasında size iki kere root kullanıcısı için şifre soracak. İkisinde de aynı şifreyi girin.

Kurulum bittikten sonra aşağıdaki komutla aktif edelim;

sudo mysql_install_db

Son olarak MySQL ayarlarını yapmak için gerekli komutu girelim.

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

İlk önce sizden az önce belirlediğiniz root parolasını isteyecek ve aşağıdaki soruları soracak. Y veya n ile cevap verebilirsiniz.

Remove anonymous users?

Anonim kullanıcılar silinsin mi? Güvenlik için Y deyin.

Disallow root login remotely?

Sunucunuza uzak sunuculardan gelen erişimler engellensin mi? Güvenlik için Y deyin.

Remove test database and access to it?

Deneme veritabanı ve ona erişim silinsin mi? Eğer kullanmayacaksanız Y diyebilirsiniz. Gereksiz zaten.

Reload privilege tables now?

Sistem tabloları tekrar yüklensin mi? Kesinlikle Y deyin.

Bir kaç saniye sonra ayarlar yapılacaktır.

Adım 3: PHP

Şimdi de PHP gerekli modülleri yükleyelim.

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt

İşte bu kadar. PHP dosyalarınızı "var/www/html" dizinine atıp sunucuda önizleyebilirsiniz. Eğer sunucuyu yeniden başlatmak isterseniz;

sudo service apache2 restart

Kolay gelsin...